Miljöskydd

Här hittar du information om miljöskydd.

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i. Miljö- och byggnadsavdelningen kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs. Det innebär tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, till exempel genom utsläpp till mark, luft och vatten. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Miljöbalkens regler gäller för alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Det spelar ingen roll om det är fråga om ett företag eller en privatperson, miljöbalken riktar sig till oss alla.