Matförgiftning/klagomål

Som konsument ska du kunna lita på att de livsmedel du införskaffar är säkra och redliga. Om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel från någon av kommunens livsmedelsanläggningar ska du omedelbart anmäla detta till Miljö- och Byggnadsnämnden.

Matförgiftning

Genom att anmäla en misstänkt matförgiftning till Miljö- och Byggnadsnämnden kan du medverka till att förhindra att fler människor blir sjuka. Hör därför alltid av dig om du upplever symptom och misstänker matförgiftning. Vi behöver uppgifter om

 • vilken livsmedelsanläggning som misstänks
 • vilken typ av livsmedel som har förtärts (mat och dryck)
 • datum och tid för förtäring av livsmedlen
 • hur stort antal personer som blivit sjuka/upplevt symptom
 • datum och tid för insjuknande/symptom
 • hur symptomen yttrar sig
 • ifall läkare har kontaktats
 • vilka övriga livsmedel som förtärts under det senaste dygnet.

Klagomål

Om du är missnöjd med ett livsmedel eller har klagomål på livsmedelshanteringen i exempelvis en restaurang eller butik, utan att ha blivit sjuk, ska du i första hand ta upp det med livsmedelsföretagaren. Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du kontakta Miljö- och Byggnadsnämnden. Vi gör då en utredning och behöver uppgifter om:

 • vilken livsmedelsanläggning som avses
 • orsaken till ditt klagomål
 • livsmedelsföretagarens bemötande av dina synpunkter.

Använd gärna blanketten för klagomål i högerspalten.

Om ditt missnöje avser en specifik livsmedelsprodukt behöver vi uppgifter om:

 • produktens namn
 • tillverkare
 • utgångsdatum eller liknande
 • produktens identifikationsnummer, löpnummer, batchnummer eller liknande.