Egenkontroll

Livsmedelsföretagaren har ansvaret för att konsumenter inte ska riskera att bli sjuka för att livsmedel från anläggningen innehåller farliga bakterier, främmande ämnen och föremål eller odeklarerade allergiframkallande ämnen. Det är alltså livsmedelsföretagaren som ansvarar för att de livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra och att konsumenten inte vilseleds.

Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras yrkesmässigt måste enligt livsmedelslagstiftningen bedriva egentillsyn. Egentillsyn innebär att man planerar och kontrollerar sin verksamhet så att alla livsmedel blir säkra att äta samt har rätt märkning och sammansättning. För att strukturera och kvalitetssäkra egentillsynen kan ett egenkontrollprogram användas. Egenkontrollens omfattning styrs av verksamhetens omfattning och risk.

Ett egenkontrollprogram är ett levande dokument som ska uppdateras kontinuerligt. Det består av två delar: dels rutinerna, som är skriftliga instruktioner på hur och hur ofta moment ska utföras, och dels dokumentation som bekräftar att kontroll görs enligt rutinernas anvisningar. Egenkontrollprogrammet ska på begäran kunna redovisas för miljö- och byggnadsnämnden. Tänk också på att synliggöra rutinerna i den dagliga verksamheten.

Läs gärna mer om egenkontroll på livsmedelsverkets hemsida. Där hittar du vägledningar och branschriktlinjer och förslag på hur ett egenkontrollprogram kan utformas.