Smittskydd

I kommunen arbetar miljö- och byggnadsnämnden för att smitta inte ska spridas via vatten eller livsmedel. Patientkontakterna för att bekämpa smittspridning handläggs av sjukvården.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att smitta inte ska spridas via vatten eller livsmedel. Miljö- och byggnadsnämnden kan också fatta beslut om att kläder, möbler eller andra föremål med ohyra eller smittämne ska brännas eller omhändertagas på annat lämpligt sätt.

Legionella

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem. Mer information om legionella finns i vänstermenyn.

Zoonoser

Zoonoser är sjukdomar, som kan överföras mellan djur och människa. Vid många zoonoser är djuren vid smittillfället inte sjuka utan endast bärare av smittämnet, som kan vara virus, bakterier, svampar eller parasiter. Exempel på zoonossjukdomar är infektioner av salmonella och campylobakter, papegojsjuka, harpest och EHEC. Mer informtion finns hos Folkhälsomyndigheten.