Hälsoskydd

Här hittar du information om hälsoskydd och smittskydd.

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Det innebär också tillsyn över förskolor och skolor, hygieniska verksamheter (till exempel frisörer, tatuerare och solarier), hotell och andra offentliga lokaler samt idrotts- och badanläggningar.