Energi och uppvärmning

I Vellinge kommun står småhus för cirka 40 procent av den totala energianvändningen. För de flesta småhusägare finns det god potential att effektivisera husets energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Installation av värmepump eller solceller i kombination med byggnadstekniska energisparåtgärder som tilläggsisolering eller fönsterbyte är vanliga sätt att minska sin energianvändning och sina uppvärmningskostnader.

Här hittar du information om energirådgivning, värmepumpar och hur solinstrålningen infaller på just ditt tak.