Djur

Djurskyddslagen innehåller bestämmelser för hur djur ska hållas och skötas. Lagen gäller för husdjur och andra djur, som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur.

Några av de viktigaste bestämmelserna i djurskyddslagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Dessutom ska djuren ges möjlighet att bete sig naturligt. Det finns också bestämmelser om hur djurstallar och andra utrymmen där djur hålls ska se ut, liksom om hur djur ska skötas. Måttbestämmelser samt råd om skötsel med mera kan fås från Länsstyrelsen eller från Jordbruksverket.

Länsstyrelsen är ansvarig för all djurskyddstillsyn i länet. För mer information kontakta Länsstyrelsen i Skåne via telefonnummer: 044-25 20 00 eller via e-post.

Djur inom tätbebyggt område

För att få hålla häst, nötkreatur,get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, samt orm krävs tillstånd inom tättbebyggt område. Bestämmelserna är fastslagna i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Vellinge kommun. Tillstånd söks hos miljö- och byggnadsavdelningen. För att minimera störningar för omgivningen är tillståndet ofta förenat med villkor.

Zoobutik

För att få bedriva zoobutik krävs tillstånd enligt djurskyddslagen. Tillståndet måste vara klart innan verksamheten startar. Det krävs speciell utbildning, tillfredställande lokaler och förvaringsutrymmen, nedskrivna rutiner etc för att få tillstånd beviljat. Verksamheten inspekteras årligen. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Offentlig förevisning

Verksamheter som visar upp djur för allmänheten minst sju dagar per år i anläggning, affär, restaurang eller liknande måste ha tillstånd. Djurparker och liknande måste vara godkända av Länsstyrelsen innan de tas i bruk. Kontakta Länsstyrelsen för mer information, tfn: 044-25 20 00 eller 040-25 20 00.

Vilthägn

Att sätta upp vilthägn kräver tillstånd från Länsstyrelsen enligt jaktförordningen. Hägn för hjortdjur omfattas av speciella krav, enligt djurskyddsmyndighetens föreskrift om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn. Där regleras bland annat storlek av hägnet, skydd mot väder och vind, antalet djur i hägnet och utfodring av djuren. Kontakta Länsstyrelsen för mer information, tfn: 044-25 20 00 eller 040-25 20 00.