Nybyggnadskarta

När du ska bygga nytt, bygga en större gäststuga/tillbyggnad med vatten och avlopp eller om det är några tveksamheter angående tomtgränser så krävs det att du har en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en handling som du behöver när du ska uppföra nytt en- eller flerbostadshus, fritidshus, industri, lager med mera.

Nybyggnadskartan innehåller följande:

 • Fastighetsgränser även servitut
 • Fastighetsplan
 • Befintliga byggnader
 • Höjdsättning med arbetsfix
 • Staket/häck i fastighetsgräns
 • Detaljplanebestämmelser
 • Anslutningspunkter Vatten och Avlopp
 • Fastighetsbeteckningar.

Förenklad nybyggnadskarta

Ska du uppföra gäststuga, större tillbyggnad, byggnad nära fastighetsgräns i detaljplanelagt eller tättbebyggt område samt ridhus och stall utanför detaljplanelagt område är det en förenklad nybyggnadskarta som du behöver.

En förenklad nybyggnadskarta innehåller följande:

 • Fastighetsgränser även servitut
 • Befintliga byggnader
 • Detaljplanebestämmelser
 • Fastighetsbeteckningar.

En nybyggnadskarta är en färskvara och får vara max 2 år gammal när du ansöker om ditt bygglov.

Avgift för nybyggnadskartan tas ut enligt Plan- och Bygglovstaxa antagen av Kommunstyrelsen 19 maj 2011.
Till höger hittar du en blankett för beställning av nybyggnadskarta samt ett exempel på nybyggnadskarta med av er inritad nybyggnad. Du kan också beställa nybyggnadskarta via Vellinge kommuns e-tjänsteplattform.