Mätning, kartor och GIS

Vi som jobbar med kartor, GIS och mätning tillhör Enheten för plan och exploatering

Mätning
Vi har modern utrustning för att utföra husutstakningar, kontrollmätningar och göra nybyggnadskartor.
Beställ nybyggnadskarta här.

GIS (Geografiska informationssystem) och kartor
Kartan spelar en viktig roll i kommunens planering och som underlag för beslut i olika frågor. Numera är den digitala kartan integrerad med annan information vilket gör den till en informationsbärare där våra tjänstemännen hittar den information de behöver.
Vi vi satsar nu på att gör mer information tillgänglig även på hemsidan - ett exempel

Våra referenssystem
Ref system i plan: SWEREF 99 13 30
Ref system i höjd: RH 2000 - infört 8 april 2015 (PDF-dokument, 190 kB)

Bild på mätningsingenjör Jerker Lundström

Kontakta oss om du har frågor om mätning, kartor och GIS.
Peter Åberg
Johan Olsson
Jerker Lundström.