Eldstad, öppen spis, kamin och skorstenar

Vid nyinstallation eller ändring av befintlig eldstad krävs det att du gör en anmälan till miljö- och byggnadsavdelningen. Tänk på att utvändig rökkanal/skorsten kan kräva bygglov.

Handlingar i ansökan

Med din ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Anmälan av kontrollansvarig som ska vara certifierad.
  • Kontrollplan
  • Plan- och fasadritningar i skala 1:100 med eldstad och skorsten inritade.
  • Typgodkännandebevis, det vill säga uppgift om typ av eldstad respektive skorsten.

Kostnad för anmälan av eldstad/öppen spis är 1 218 kronor.

Ansökan skickar du till Vellinge kommun, Miljö- och byggnadsavdelningen, 235 81 Vellinge.