Vedeldning

Dagens vedeldning sker inte utan problem. Lokaleldstäder är enbart avsedda för trivseleldning och ej för stadigvarande uppvärmningsändamål.

Återkommande klagomål på lukt- och rökolägenheter kan medföra att restriktioner eller eldningsförbud drabbar den vedeldande fastigheten.

Några råd vid vedeldning

Se till att veden är ordentligt torr. Den skall ha legat på torkning minst 12 månader under tak och helst ett par veckor i uppvärmt utrymme innan den används. Elda med full effekt och stryp inte lufttillförseln. Använd stickor och finhuggen torr ved för att få en snabb upptändning av pannan/eldstaden.

Avfall, behandlat virke (målat, lackat eller tryckimpregnerat) och stora mängder papper och papp får ej eldas. Vid pannbyte, välj en miljögodkänd panna med ackumulatortank.

Ladda ner informationsbroschyrerna information om vedeldning och småskalig fastbränsleeldning till höger på denna sida under relaterade dokument.