Explosiva varor

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

Med explosiv vara menas explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas för att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. Information om förvaring och försäljning av fyrverkerier hittar du i vänsterspalten.

Tillstånd

Räddningstjänsten i Trelleborg har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiv vara i kommunen.

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om tillstånd. Det är viktigt att din ansökan är komplett. Det innebär att du måste bifoga alla handlingar som är specifika för din hantering.

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns alla regler inom området brandfarliga och explosiva varor.

Information om brandfarlig vara hittar du här.