Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Har du en funktionsnedsättning och problem med att använda publika lokaler som till exempel butiker, banker, läkarmottagningar, restauranger, eller att ta dig fram på allmän mark? Anmäl detta till Miljö och byggnadsavdelningen så gör vi en utredning.