Bostadsförsörjningsprogram

Kommunens bostadsförsörjningsprogram är antaget av Vellinge kommunfullmäktige. Programmet anger hur kommunen ska klara den framtida bostadsförsörjningen på ett hållbart sätt.

Vellinge kommuns bostadsförsörjningsprogram behandlar kommunens samtliga delar och presenterar olika lösningar för respektive del baserat på bland annat demografiska förutsättningar och vilken typ av bostäder som mest behövs och passar bäst in i området.

Ladda ner bostadsförsörjningsprogrammet

Bostadsförsörjningsprogram 2025 – väx med en procent (PDF-dokument, 19,6 MB)