Bostadsanpassning

Kommunen kan lämna bidrag för åtgärder i bostaden som kan underlätta det dagliga livet för funktionsnedsatta. Det kan gälla: sova, äta, laga mat, sköta hygienen och att ta sig ut och in ur bostaden.

Behovet av bostadsanpassningen ska vara långvarigt eller bestående. Åtgärderna du söker bidrag för ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättning vilket ska styrkas med intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag och få mer information om vilka hjälpmedel som finns, kontakta sjukgymnast eller arbetsterapeut vid enheten för vård och omsorg på telefon 040-42 50 00 (Vellinge Direkt).

Handlingar som behövs vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag:

  1. Ifylld ansökningsblankett
  2. Intyg (läkarintyg, intyg från arbetsterapeut, intyg från annan sakkunnig)
  3. Offert

Lena Wirgin och Mimmi Jacobsson är handläggare för bostadsanpassningsärenden.

Telefontid till handläggare vardagar mellan klockan 10 - 12.
Telefon 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)