Blanketter för Bygg

Nedan hittar du blanketter som rör byggande.
Glöm inte att kontrollera vilka andra handlingar förutom blanketten som behöver skickas in.

Blanketter och övriga handlingar som rör byggande skickas till:

Miljö- och byggnadsavdelningen
Vellinge Kommun
235 81  Vellinge

Anmälan eldstad (PDF-dokument, 167 kB)
Fyll i på datorn, skriv ut och skicka. Används vid anmälan av eldstad, öppen spis, kamin och skorsten. Glöm inte skriva under.

Anmälan formulär (PDF-dokument, 452 kB)
Fyll i på datorn, skriv ut och skicka. Används vid ärenden som inte kräver bygglov t ex vid anmälan av ändring av bärande konstruktioner. Glöm inte skriva under.

Anmälan kontrollansvarig (PDF-dokument, 106 kB)
Fyll i på datorn, fyll i och skicka. Glöm inte skriva under.

Ansökan om lov (PDF-dokument, 421 kB)
Skriv ut, fyll i och skicka. Används när du söker bygglov,rivningslov, marklov m m. Glöm inte skriva under.Du kan också ansöka om lov via Vellinge kommuns e-tjänsteplattform.

VA-installation (PDF-dokument, 93 kB)
Fyll i på datorn, skriv ut och skicka. Glöm inte skriva under.

Förhandsbesked, ansökan (PDF-dokument, 132 kB)
Skriv ut, fyll i och skicka.

Nybyggnadskarta (PDF-dokument, 82 kB)
Skriv ut, fyll i och skicka. Du kan också beställa nybyggnadskarta via Vellinge kommuns e-tjänsteplattform.

Egensotning (PDF-dokument, 101 kB)

Kontrollplan (PDF-dokument, 66 kB)
Enkel kontrollplan som kan användas i de fall det inte krävs kontrollansvarig