Restavfall

Restavfall är det som blir över när du har sorterat ut allt annat. Restavfallet skickas till förbränning för utvinning av energi i form av fjärrvärme och elektricitet.

Restavfallet läggs i tunnan med grönt lock. Som restavfall räknas hushållspapper, kuvert, fimpar, snus, ljusstumpar, dammsugarpåsar, diskborstar, tandborstar, tops, blöjor och bindor.Hit räknas också väl förpackat trasigt porslin och glas, kattsand, matolja och kall aska. Att sortera ut restavfallet gäller för alla!