Farligt avfall

Här hittar du information om vad som räknas som farligt avfall.

Till farligt avfall räknas rengöringsmedel, sprayflaskor, lösningsmedel, färg- och lackrester, lim, batterier (även bilbatterier), termometrar, lysrör samt lågenergi-, glödlampor och elavfall.

Batterier

Batterier läggs i batteriholken, som är en röd liten metallbehållare som finns på våra återvinningsstationer. Batterier kan också läggas i Samlaren, som finns i flera av kommunens livsmedelsbutiker.

Elavfall

Till elavfall räknas allt som har en sladd eller ett batteri. Elavfall får inte kastas i sopkärlet utan ska samlas in och tas omhand på ett miljövänligt sätt. Vissa varor kan du lämna tillbaka till butiken. Elavfall kan också lämnas hos Lilla Hammar. Mindre elavfall som sladdar och småelektronik, kan du också lämna i Samlaren som finns i flera av kommunens livsmedelsaffärer.

Större elavfall som exempelvis spis, disk- eller tvättmaskin, tv-apparat eller kyl och frys hämtas som grovavfall, men kan även lämnas vid Lilla Hammar.

TV-, audio- och videoutrustning kan även lämnas till affärsidkare i samband med nyköp. Exempel på utrustning är TV-, video- och radioapparater, dvd-, bandspelare och skivspelare, förstärkare och högtalare samt datorer.

Samlaren

Samlaren i butiker i kommunen

Samlingsskåpet Samlaren finns på fyra platser i kommunen: på ICA Toppen och Coop konsum i Höllviken och på Willys och Ica Kvantum i Vellinge. Nu kan du ta med en trasig sladd, en gammal mobiltelefon, glöd- och lågenergilampor som inte längre fungerar eller gamla batterier när du handlar mat. Småelektroniken ska vara så liten att den går in i Samlarens inkasthål med diameter 110 mm.

Det är inte alla typer av farligt avfall som kan slängas i Samlaren. Har du till exempel färgrester eller en trasig mikrovågsugn får du lämna på återvinningscentral eller Farligt avfall-bilen.

Film om Samlaren på Youtube

Kemiskt avfall

Kemiskt avfall lämnas på Lilla Hammar eller om det är medicinrester till apoteket. Kemiskt avfall från hushåll, som syror, lut, fotokemikalier eller bekämpningsmedel kan också lämnas till Farligt avfall-bilen som kommer till kommunen en dag vår och höst. Vilken dag bilen kommer hittar du på Sysavs hemsida.

Skrotbilar

Den 1 juli 2007 infördes nya regler för producentansvaret för bilar i enlighet med EU:s direktiv.

Kostar det att skrota bilen?

Normalt är det helt kostnadsfritt att få bilen skrotad på mottagningsställen som du finner på Bilretur AB:s lista.

Om värdefulla komponenter som t. ex. motor, växellåda eller katalysator saknas i bilen som ska skrotas har mottagningsstället rätt att begära ersättning.

Var kan jag skrota bilen?

BilRetur AB har förteckning över vilka mottagningsställen som finns på www.bilretur.se

Inlämnade fordon får inte innehålla annat avfall, oavsett vem som lämnar in dem.

Skrotbilar är farligt avfall

En skrotbil klassas som farligt avfall och innehåller miljöfarliga komponenter som exempelvis kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, ca 5-10 gram, är tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Andra miljöfarliga ämnen är HA-oljor i däck och batterisyror.

Läs mer om miljö, bilskrotning och återvinning på www.bilsweden.se och på www.naturvårdsverket.se

Läs mer om avregistrering och skrotning på transportstyrelsens sida.

Felanmälan avfallshämtning

Om du inte fått hämtat ditt hushålls- eller trädgårdsavfall på utsatt datum, kan du felanmäla dagen efter. Du kan göra en felanmälan direkt via e-post eller via telefon till Vellinge Direkt.

Felanmälan via e-post

Vellinge Direkt 040-42 57 00