Källsortering och återvinning

Pappersförpackningar Höllviken

Varför ska jag sortera?

Genom att sortera ditt avfall kan det mesta återvinnas och komma till användning fler gånger, vilket sparar både miljö, energi och naturresurser. Målet är att så lite som möjligt ska hamna på soptippen.

Hårdplast kan bli allt från bullerplank och diskborstar till blomkrukor. Mjuka plastförpackningar återvinns i huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya för packningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat.

Återanvändning av hela saker

Om du har saker som kan skänkas kan du kan också kontakta någon av de ideella second-aktörerna som till exempel Lions Club, Myrorna, Emmaus eller Röda Korset.

Felanmälan avfallshämtning

Om du inte fått hämtat ditt hushålls- eller trädgårdsavfall på utsatt datum, kan du felanmäla dagen efter. Du kan göra en felanmälan direkt via e-post eller via telefon till Vellinge Direkt.

Felanmälan via e-post

Vellinge Direkt 040-42 57 00

Relaterade dokument