Källsortering och återvinning

Genom att återvinna det vi kan minskar vi påverkan på vår miljö. Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller andra produkter.

Hårdplast kan bli allt från bullerplank och diskborstar till blomkrukor. Mjuka plastförpackningar återvinns i huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya för packningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat.

Vill du veta mer om hur du ska sortera dina sopor och vad som händer med dem kan du titta på sopor.nu

Återanvändning av hela saker

Om du har saker som kan skänkas kan du kan också kontakta någon av de ideella second-aktörerna som till exempel Lions Club, Myrorna, Emmaus eller Röda Korset.

Har du frågor?

Har du frågor du inte får svar på här är du välkommen att kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefon 0200-88 03 11 eller besök deras hemsida www.ftiab.se.

Felanmälan avfallshämtning

Om du inte fått hämtat ditt hushålls- eller trädgårdsavfall på utsatt datum, kan du felanmäla dagen efter. Du kan göra en felanmälan direkt via e-post eller via telefon till Vellinge Direkt.

Felanmälan via e-post

Vellinge Direkt 040-42 57 00

Relaterade dokument