Hämtning

Här beskrivs hur hushållssopor hämtas. Hur många gånger du får hämtat på ett år beror på vilken typ av abonnemang du har.

Avgifter, regler och blanketter

Om du villl se regler för hämtning och vad det kostar kan du göra det på denna sida

Hämtning av mat- rest- och trädgårdsavfall

Kommunen har avtal med RenoNorden AB om hämtning av hushållens sopor. Rest- mat- och trädgårdsavfall hämtas samma dag. Rest- och matavfall hämtas med samma bil som är utrustad med två separata fack, trädgårdsavfallet med en annan bil. RenoNorden har tiden mellan 07.00 och 20.00  på sig att tömma kärlen.

Det är en paus i hämtning av trädgårdsavfallet under vintern, sista veckan för hämtning på hösten är vecka 50, och första veckan på våren är vecka 9.

Om du har frågor om vilken hämtningsdag som gäller för dig så kan du e-posta Vellinge Direkt eller ringa på 040-42 50 00.

Hämtning av grovavfall

Grovavfall hämtas varje vecka efter beställning. Beställ hämtning hos Vellinge Direkt på 040-42 57 00 senast torsdag veckan före. Avfallet ska vara utställt senast måndag 07.00 och hämtas under veckan. Alla kollin, max fem kollin per gång och hushåll, ska vara utsatta vid tomtgränsen. Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har särskilda platser efter överenskommelse med RenoNorden. Grovavfallshämtning ingår i avgiften för hushållsopor och du har rätt till hämtning av 5 kollin varje vecka.

Fast installerad utrustning i fastighet, exempelvis värmepanna, värmepump eller sanitetsgods räknas inte som el- eller grovavfall. Detta får du själv transportera till Lilla Hammar.

Om dina sopor inte blir hämtade

Om dina sopor av någon anledning inte blivit hämtade till kl 20.00 på kvällen på hämtningsdagen, ska du kontakta kommunen. Du kan e-posta Vellinge Direkt eller ringa på 040-42 57 00. Försäkra dig först om att du verkligen har rullat ut kärlet till platsen där RenoNorden hämtar.

Om du har glömt att rulla ut dina kärl, kan du beställa en extrahämtning mot en kostnad, kontakta Serkon på telefon 040-42 53 23 eller via e-post.

Start, ändring och avbeställning av abonnemang

Abonnemangsformen ändrar du lätt genom att ringa 040-42 53 23 vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00. Tänk på att själva ändringen normalt kostar en engångssumma. Förändringar av kärlstorlek eller dispens har normalt en handläggningstid på cirka två veckor. Du kan också avbeställa ditt abonnemang på samma nummer.

Du kan dela dina kärl med en eller flera grannar. En av er står som fakturamottagare. Blankett för ansökan finns i högerkolumnen.

Du kan i undantagsfall få dispens för längre hämtningsintervaller eller uppehåll i hämtningen. Du söker då via blanketterna i högerkolumnen. Vill du ha annan storlek på avfallskärlet, ring 040-42 53 23.

Avfall från lokaler och verksamheter

Avfallet kan komma från affärer, kontor, restauranger, personalmatsalar, skolor, fritidsanläggningar, vårdinrättningar, industrier eller annan verksamhet. Innehållet kan i princip vara detsamma som det hushållen lämnar i sina kärl, men kan även innehålla exempelvis kontorsavfall.

Om du vill starta ett abonnemang eller ändra ditt nuvarande abonnemang ringer du 040-42 53 23. Du kan också avbeställa ditt abonnemang på samma nummer.