Avfall och återvinning

Här kan du läsa om hur olika typer av avfall hanteras i Vellinge kommun. Här finns också kontaktuppgifter för att ändra ditt sophämtningsabonnemang eller för att anmäla utebliven hämtning.

Ny renhållningsordning 2016-2020

Ny renhållningsordning antogs i kommunfullmäktige 2016-03-30. Dokumenten Avfallsplan, bilagor till avfallsplan och föreskrifter avfall hittar du till höger på denna sida.

Varför ska jag sortera?

Genom att sortera ditt avfall kan det mesta återvinnas och komma till användning fler gånger, vilket sparar både miljö, energi och naturresurser. Målet är att så lite som möjligt ska hamna på soptippen.

Avfallstrappan

Hushållsavfall

Om du har frågor om sophämtning så kan du e-posta Vellinge Direkt eller ringa på 040-42 50 00. Har du abonnemangsfrågor, kontakta Serkon på telefon 040-42 53 23.

Kommunen har avtal med RenoNorden AB om hämtning av hushålls- och trädgårdsavfall. Hushållsavfallet består av matavfall och restavfall som läggs i två olika tunnor. De två tunnornas innehåll hämtas av en bil med två separata fack. Om du har tunna för trädgårdsavfall så hämtas detta avfall samma dag med en annan sopbil. RenoNorden har tiden mellan klockan 07.00 och klockan 20.00 på sig att tömma kärlen.

Avfall från lokaler och verksamheter

Avfallet kan komma från affärer, kontor, restauranger, personalmatsalar, skolor, fritidsanläggningar, vårdinrättningar, industrier eller annan verksamhet. Det kallas "med hushållsavfall jämförligt avfall". Innehållet kan i princip vara detsamma som det hushållen lämnar i sina kärl, men kan även innehålla exempelvis kontorsavfall.

Om du vill starta ett abonnemang eller ändra ditt nuvarande abonnemang ringer du 040-42 53 23. Du kan också avbeställa ditt abonnemang på samma nummer. Mer information om hämtning hittar du på sidan om hämtning.

Start eller ändring av abonnemang

Om du vill starta ett abonnemang eller ändra ditt nuvarande abonnemang ringer du Serkon på telefon 040-42 53 23 alla helgfria dagar kl 10-12, lunchstängt 12-13, öppet igen 13-15. Du hittar mer information på sidan om hämtning.

Om dina sopor inte blir hämtade

Om dina sopor av någon anledning inte blivit hämtade till klockan 20.00 på kvällen på hämtningsdagen, ska du kontakta kommunen. Du kan e-posta (glöm inte uppge din adress) till Vellinge Direkt eller ringa på 040-42 57 00. Försäkra dig först om att du verkligen har rullat ut kärlet till platsen där RenoNorden hämtar.

Renhållningsordningen

All avfallshantering regleras i Miljöbalken och i Avfallsförordningen. Utifrån dessa två utarbetar varje kommun en renhållningsordning. Det är kommunen som ansvarar för att transportera bort avfallet och ta hand om det på bästa miljömässiga sätt. Renhållningsordningen består av föreskrifter kring avfallshantering samt en avfallsplan för hur man aktivt ska arbeta för att minska mängden avfall.

Felanmälan

Om du inte fått ditt hushålls- eller trädgårdsavfall hämtat på utsatt datum, kan du felanmäla dagen efter. Du kan göra felanmälan via e-post eller telefon till Vellinge Direkt.

Felanmälan via e-post

Vellinge Direkt 040-42 57 00

Lilla Hammars återvinningscentral

Museivägen 23, Höllviken.

Mån-tors kl. 11.00-18.00
Fre-sön kl. 09.00-15.00

Vid aftnar och andra helgdagar kan det vara andra öppettider.