Omtankens hus - Kungstorpsvägen Höllviken

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt vårdcentral

Bygglov beviljades 2016-05-19.

Vård- och omsorgsboendet har 85 lägenheter och en vårdcentral. Huset är indelat i tre delar där den norra delen är 4 våningar hög, mittdelen är 5 våningar hög och den södra delen är 3 våningar hög.

Huset byggs av prefabricerade betongelement som platsmålas. Sockeln blir gråmålad, 5-våningsdelen med huvudentrén bli röd och de övriga delarna av huset blir vitt. Fönsterpartier och balkongfronter har olika kulörer. Taket är av papp med solceller. Fönstren är av grå aluminium och glaspartier och dörrar är grafitgrå. Lägenheterna har franska balkonger med fronter av härdat glas och solavskärminingar av gallerdurk.

På bottenvåningen i den norra delen av huset är vårdcentralen placerad. Här jobbar läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster m fl, ca 25 stycken.
I 5-våningsdelen i mittskeppet av huset finns kök och restaurang i bottenvåningen.
Våningarna ovanför har 4 avdelningar med trygghetsboende. Det blir totalt 28 lägenheter, ca 40 m² stora.
I norra delen, på andra, tredje och fjärde våningen samt i södra delens 3 våningar, finns 6 avdelningar med sammanlagt 57 lägenheter på ca 32 m².
Varje avdelning har ett gemensamt kök, matsal och samvarorum, glasrum, balkong, tvättstuga och förråd.
En sjuksköterskeexpedition finns på varje våningsplan.Det finns också lokaler för hemtjänst, kontor, dagverksamhet, konferensrum och två takterrasser.

Gården planeras med träd och växter, pergolor, bänkar, vatten, två miljöhus och parkeringsplatser. Parkeringsplatser finns på gården, vid vårdcentralens entré och på fastigheten söder om denna.
Till huvudentrén används fasaden som stöd för att leda den synskadade fram till dörren.Ca 70 personer kommer att arbeta på vård- och omsorgsboendet.

A-40.3-01 (PDF-dokument, 1,3 MB)

A-40.3-02 (PDF-dokument, 1,0 MB)

A-40.3-03 (PDF-dokument, 827 kB)

A-40.3-04 (PDF-dokument, 760 kB)