Kvarteret Påfågeln - Mejerigatan 40 i Vellinge tätort

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, särskilt boende för äldre

Bygglovet innebär att två sammansatta kroppar av flerbostadshus i tre våningar byggs.

Huset mot Perstorpsgatan har källare.

Varje huskropp innehåller 9 lägenheter per plan med gemensamt kök och dagrum, balkong samt personalutrymmen. Källaren innehåller gym, spa, bastu samt förrådsutrymmen. Totalt finns det 54 lägenheter.

Byggnaderna är sammankopplade genom huvudentrén.

Varje lägenhet består av ett rum, badrum och pentry på 30 m².

Bygglov beviljades 2015-09-24.

Perspektiv (Image-dokument, 168 kB)

Fasadritning (PDF-dokument, 296 kB) fasad A, B, C och D.

Fasadritning (PDF-dokument, 239 kB) fasad E, F, G, H och miljöhus.

Planritning källarplan (PDF-dokument, 95 kB).

Planritning plan 1, del 1 (PDF-dokument, 127 kB).

Planritning plan 1, del 2 (PDF-dokument, 147 kB).

Planritning plan 2, del 1 (PDF-dokument, 131 kB).

Planritning plan 2, del 2 (PDF-dokument, 156 kB).

Planritning plan 3, del 1 (PDF-dokument, 137 kB).

Planritning plan 3, del 2 (PDF-dokument, 159 kB).