Bygga, bo & miljö

I Vellinge kommun är det nära till det mesta: havet, landsbygden, kontinenten och den expansiva Öresundsregionen med en omfattande arbetsmarknad och ett mångskiftande kultur- och fritidsliv.

Vellinge kommun är en attraktiv boendekommun.

I Vellinge värnar vi om en välfungerande livsmiljö, om vår hälsa och kommunens unika natur och djurliv.

Bor du redan här eller vill du gärna flytta hit? Här hittar du nyttig information och rådgivning kring frågor som rör byggande, bostad och miljö.

Kontakta handläggarna på Miljö- och byggnadsavdelningen

Bygglovhandläggare

Telefontid till bygglovhandläggare är helgfria tisdagar och torsdagar 10-12. Samtalen kopplas in i en slinga där första lediga handläggare svarar. Ring Vellinge Direkt 040-425000 så kopplar de in dig i slingan.

Besök till bygglovhandläggare för frågor i ärenden som inte är pågående, bokas via e-tjanst på kommunens hemsida eller vänd er till Vellinge Direkt för hjälp, 040-42 50 00.
Vilka bokningsbara tider som finns visas i e-tjänsten och du får träffa den handläggare som har hand om besöken den dagen.
Drop in möjlighet för enklare frågor i ärenden som inte är pågående finns tisdag kväll mellan klockan 16-18.

Byggnadsinspektörer

Möte med byggnadsinspektörer för tekniskt samråd bokas via e-tjänst på kommunens hemsida.
Arbetsplatsbesök eller slutsamråd bokas via e-tjanst på kommunens hemsida eller vänd er till Vellinge Direkt för hjälp, 040-42 50 00. Vilka bokningsbara tider som finns visas i e-tjänsten. Drop in möjlighet för enklare frågor finns tisdag kväll mellan klockan 16-18. Kom förberedd och kom i tid!

Telefontid till inspektörer för frågor som ej rör tidsbokningar är helgfria tisdagar och torsdagar 10-12. Samtalen kopplas in i en slinga där första lediga inspektör svarar.

Arkiv och handlingar

För besök och telefon till ritningsarkiv är det öppet alla helgfria vardagar mellan 10-12 samt på tisdagar även 16-18.

Beställningar från ritningsarkivet görs främst på mejl: bestallningar.ritningsarkiv@vellinge.se

Detaljplaner finns på www.vellinge.se/kartor

Kontaktuppgifter:

Telefon: 040-42 50 00. Besöksadress: Norrevångsgatan 3, Vellinge