Hoppa till innehåll

Information till anhöriga

Här har vi samlat information om hur anhöriga anmäler sig till att medverka på studentdagen, karta mm.

För att kunna hålla fysisk distans är antalet personer som kan ta emot studenterna begränsat till max 4 anhöriga per student och vi har även schemalagt klassernas studentutsläpp med 15 minuters intervaller.

Anhöriga anmäler sig till skolan via studentens mentor. I anmälan ska det anges studentens namn och namnen på de anhöriga som kommer att närvara vid studentutsläppet.

De anhöriga som är anmälda kommer att placeras på vår gästlista och ges tillträde till skolans studentområde.

Studentarrangemanget och studentområdet kommer att filmas och streamas via vår hemsida och sociala medier. Önskar du inte bli filmad kan du hålla dig utanför uppmärkt filmområde, på anvisad plats.

Baserat på första bokstaven i studentens efternamn tar de föranmälda anhöriga emot sina studenter vid ringarna S1 eller S2.

Områdeskarta studenten 2021.JPG

Tiderna för utsläppet hittar du här

Direkt efter utsläppet ansvarar respektive student med familj att man på ett snabbt sätt kan lämna skolområdet till angiven parkering för att ge plats för nästa klass och anhöriga på skolan.

Vi vill betona vikten av att hålla angivna tider samt att respektera skolans och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det ligger på respektive student och anhörigas enskilda ansvar att dessa efterlevs. Studentområdet kommer vara uppmärkt för anhöriga att stå i och en distans på 2 meter mellan våra besökare skall upprätthållas under hela arrangemanget. Lyckas vi inte med detta tvingas vi avbryta arrangemanget.

Skolan har upprättat arrangemanget tillsammans med utbildningsavdelningen och olika myndigheter såsom polis och folkhälsomyndighet. Fjolårets student blev en succé och vår ambition ligger lika högt i år, om inte högre. Vi ser att detta arrangemang resulterar i ett minnesvärt och festligt firande av våra fina studenter!

Publicerad:
8 april, 2021
Senast uppdaterad:
20 maj, 2021