Hoppa till innehåll

Fjärr- och distansundervisning

Folkhälsomyndigheten rekommenderade tisdagen den 17 mars 2020 att undervisningen inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning.

Detta innebär att inga elever ska vara i skolan utan istället studera hemma motsvarande normal studietakt.

För dig som studerande vid Sundsgymnasiet betyder detta att du får ett ökat förtroende och ansvar för dina studier eftersom du förväntas att aktivt följa undervisningen på distans.

Du kommer kontinuerligt att få instruktioner om hur detta ska ske via V-klass. Som vårdnadshavare behöver du stötta ditt barn och betona situationens allvar.

Sidan uppdateras löpande när det finns ny information gällande undervisningen för elever på Sundsgymnasiet.

Nyheter

23 mars - Skolverket beslutar att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars till och med den 30 juni.
Läs mer på Skolverkets hemsida

17 mars – Folkhälsomyndigheten uppmanar lärosäten och gymnasieskolor att
bedriva distansundervisning.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Publicerad:
1 april, 2020