Hoppa till innehåll

Self-Managementdag 2019

I September 2018 släppte han boken ”Uppkopplad, Urkopplad, Avkopplad” som handlar om hur vi påverkats rent beteendemässigt av att ständigt vara uppkopplade på internet med våra mobiltelefoner.

Jimmy är beteendevetare, författare och en flitigt anlitad talare som kombinerar den senaste forskningen inom beteendevetenskap med målande exempel från vardagen om hur digitalisering, mobiltelefoner och AI påverkar oss rent psykologiskt. Med vardagliga exempel illustreras hur vi har förändrat vårt beteende på grund av den ständiga uppkopplingen.

Med över tio års praktisk erfarenhet av AI och Maskininlärning berättar Jimmy också om hur det fungerar, hur det hänger samman med vårt mobilanvändande och hur det kommer att användas i framtiden. Jimmy har även hållit specialföredrag kring hur barn påverkas av mobilanvändande och vilka kompetenser som kommer krävas av arbetsstyrkan då AI kommer få en mer framträdande roll i vårt samhälle.

Publicerad:
26 februari, 2019