Hoppa till innehåll

Self-Managementdag 2019

Vi välkomnar Föräldrar Mot Narkotika (FMN) till Sundsgymnasiet under Self-Managementdagen den 19 mars. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot droger och narkotikamissbruk. FMN utbildar och informerar oss om droger, hjälper oss att se tecken på missbruk och berättar hur vi kan agera i dessa situationer.

Vid sidan om FMNs huvuduppdrag som rådgivare arbetar personalen också som informatörer. Genom information och utbildning möter organisationen föräldrar och ungdomar och informerar om droger och hur man upptäcker de tecken som kan härröras till ett eventuellt narkotikamissbruk – och inte minst, vad man kan göra!

FMNs syfte och mål

Publicerad:
26 februari, 2019