Hoppa till innehåll

Covid-19 information

Undervisning på gymnasiet bedrivs genom växelvis när- och distansundervisning i realtid.

Löpande information kommer via Vklass till elever och vårdnadshavare.

Två tredjedelar av gymnasieeleverna kommer erbjudas närundervisning från och med 6 april.

Närundervisning bedrivs enligt följande schema

Vecka Datum GY1 GY2 GY3
18 3-7/5 x x
19 10-11/5 X
20 17-21/5 Mån: på skolan
Tis: på skolan
Tor:NA1 & TE1 på skolan
Ons:på skolan
Tor: på skolan dock ej NA2&TE2
Fre: på skolan
X
21 24-28/5 X X
22 31-4/6 X X
23 7-11/6 X X

Under vecka 20 är det kursprov i olika årskurser vilket gör att det är olika årskurser som skall komma till skolan under denna vecka.
Elever i behov av särskilt stöd kommer fortsatt att ha undervisning på plats i skolan.

Distansundervisning gäller inte gymnasieskolans introduktionsprogram som fortsätter med platsförlagd undervisning som tidigare.

Vi följer i övrigt generella riktlinjer från Skolverket via Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne

  • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken. Måste du nyttja kollektivtrafik välj ett färdmedel och avgångar där du kan undvika trängsel. Kom ihåg att använda munskydd.

Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under Covid 19 pandemin - Skolverket

För mer information om hur vi arbetar tillsammans i Vellinge kommun för att minska smittspridningen läs gärna https://vellinge.se/kommun-och-politik/kommunfakta/information-kopplat-till-covid-19-corona/

Publicerad:
22 februari, 2021
Senast uppdaterad:
7 maj, 2021