Hoppa till innehåll

Stora Hammars skola

Tillsammans skapar vi en skola fylld av goda relationer, trygghet och trivsel där alla får verka efter sina förutsättningar.

Trygghet

Vi är en tvåparallellig grundskola där eleverna arbetar i trygga hemklassrum. Vi har hög vuxennärvaro och arbetar med lågaffektivt bemötande i hela verksamheten.

Rörelse

Vi tror på ett lärande där rörelse och varierad stimulans är en självklar del av skoldagen. Skolans genomtänkta miljö inbjuder till återhämtning och aktiviteter både inomhus och utomhus.

Digitalisering

På Stora Hammar har det digitala lärandet en självklar plats. Redan från årskurs 4 finns elevernas läroböcker på en digital plattform som ger både elever och pedagoger möjlighet att anpassa kunskapsinhämtningen efter både grupp och individ. I årskurs F-3 finns det gemensamma iPads som eleverna arbetar med på olika arbetspass, och från årskurs 4-9 har varje elev en individuell digital enhet.

Publicerad:
21 september, 2020