Hoppa till innehåll

Stora Hammars skolas fritidshem

Under den skolfria delen av dagen och på loven har eleverna i årskurs F-6 möjlighet att vara på vårt fritidshem.

Kreativitet och aktivitet

Vi stimulerar elevernas kreativitet genom skapande aktiviteter i bild, färg, form, dans, rörelse och musik. Pingis och fotboll är populära sporter på fritids, och det är elevernas behov, intressen och erfarenheter som styr hur verksamheten utformas. Ju äldre eleverna är desto större inflytande får de.

Social utveckling

Vi arbetar mycket med att stödja elevernas sociala utveckling, förmågan att tro på sig själv och kunna hantera utmaningar utifrån sina egna förutsättningar, samt att hjälpa andra. Gruppindelningar, uppdrag, temalekar och prova på för första gången är bra träning. Vi tycker att det är lika viktigt med social kompetens som det är att nå kunskapsmålen.

Publicerad:
13 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
25 mars, 2019