Elevinflytande

På Södervångskolan ges eleverna möjlighet att påverka arbete och miljö genom olika råd. Skolan har två elevråd, stora elevrådet med representanter från årskurs 7-9 och lilla elevrådet med representanter från årskurs 1-6.

Stora elevrådet

Elevrådet för årskurs sju till nio träffas en gång i månaden och diskuterar frågor som uppkommit på respektive klassråd.

Elevrådsrepresentanterna är valda som tillsvidare. De kan själv välja om de vill sluta representera sin klass eller avsättas på begäran om klassen inte är nöjd.

Tanken med elevrådet är att det ska vara en grupp elever som både tar vara på de andra elevernas åsikter och har ett intresse i att få Södervångsskolan till att vara ett trevligt ställe att vara på.

Personerna i elevrådet bör vara initiativrika och får saker gjorda. Skolan arbetar med tydliga ansvarsområden för rådets medlemmar och är noga med att frågor och projekt blir genomförda.

Stora elevrådet består av fyra elever i sjuan, fyra elever i åttan och fyra elever i nian. I styrelsen ingår ordförande, vice ordförare, sekreterare, kassör och tre ledamöter. Ordföranden ska vara från årskurs 9 och vice ordförande från årskurs 8.

Styrelsen ska bestå av elever som är drivande i elevrådet och ska träffas minst en gång i månaden. De ska också driva och arrangera egna aktiviteter och evenemang under årets gång.

Utskott

Elevrådsrepresentanterna har under första mötet anmält intresse för att medverka i olika utskott och ansvarsområden inom elevrådet.

Matråd

Elever som intresserar sig särskilt för skolrestaurangen och cafeterian. Matrådet ansvarar för kontakt med personalen inom dessa områden.

Skolråd

Ansvarar för att behandla frågor som rör elevernas skolsituation och ska kontakta berörda lärare eller rektor vid behov. Förhoppningen är att skolrådet ska bli ett forum för elevdemokrati och en kontinuerlig kvalitetssäkring för undervisningen på Södervångskolan.

Trivselråd och miljöråd

Ansvarar för frågor som rör skolans yttre och inre miljö.

Evenemangsråd

Ansvarar för speciella evenemang och händelser som elevrådet beslutar att genomföra. Rådet får ta hjälp av andra medlemmar i elevrådet om arbetsuppgifterna blir för omfattande.

Lilla elevrådet

Elevrådet för årskurs ett till sex träffas en gång i månaden och diskuterar frågor som uppkommit på respektive klassråd.

Elevrådet består av en representant från varje klass. De träffas tillsammans med två lärare för att diskutera aktuella frågor. Eleverna får lära sig den demokratiska processen och är med och driver förändringar för skolans utveckling.

Publicerad:
11 oktober, 2018