Hoppa till innehåll

Södervångs fritidshem

Södervångskolans fritidshem har som utgångspunkt att eleverna ska känna en vi-känsla och lära sig hur god kamratskap ser ut men också att de är viktigt att ta ansvar för sitt handlande. Dagsaktiviteterna formas utefter lärarnas planering och elevernas egna tankar och idéer.

På Södervångskolans fritidshem arbetar respektive avdelning med planerade aktiviteter där elevernas fantasi och kreativitet får användas. Den fria leken anses också vara en viktig del för att utveckla den sociala sidan hos eleverna. Vi tar vara på årstiderna och arbetar mycket relaterat till säsongerna men också egna traditioner och elevernas egna tankar och idéer.

Fritidshemmet består av tre avdelningar, Jollen, Skeppet och Piraten, där de olika åldersgrupperna delas upp. Samtliga elever samlas på en och samma avdelning på morgonen innan skolan startar, detsamma gäller vid fritidshemmets stängning. De tre avdelningarna slås även ihop under jullovet och sommarlovet.

Publicerad:
13 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
29 augusti, 2018