Hoppa till innehåll

Beställning av insatser vid tillfällig vistelse i Vellinge kommun enligt socialtjänstlagen

  1. Beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Vellinge kommun

    På grund av rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Omsorgsnämnden beslutat att inte verkställa begäran om verkställighet av stöd och hjälp från andra kommuner under tillfällig vistelse i kommunen enligt 2 a kap 6 § socialtjänstlagen.

    E-tjänsten fungerar därför inte för närvarande.

    Vid behov av kontakt med en biståndshandläggare kontakta Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00.