Hoppa till innehåll

Ansökan om ersättning vid personlig assistents sjukfrånvaro

Utifrån rådande situation till följd av Covid-19 kommer staten ta all sjuklönekostnad från samtliga arbetsgivare from 1 april. Staten ersätter själva sjuklönen och sociala avgifter, men inte andra merkostnader som uppstår vid ordinarie assistents sjukdom.

Det innebär att kommunerna har ansvar för dessa övriga merkostnader även under den period som staten ersätter själva sjuklönekostnaden. Under denna period kan man hos kommunen ansöka om kostnader för kollektivavtalsbundna avgifter och semesterersättning.

Använd e-tjänsten och skriv en nolla i de fält som avser sjuklön och sociala avgifter.

 1. Innan du ansöker

  För att kommunen ska kunna utreda sjuklöneersättningen krävs en ansökan med kompletta uppgifter och underlag som styrker att merkostnader har uppstått.
  En ansökan per ordinarie assistent som varit sjuk, en ansökan kan innehålla flera sjukperioder om den ordinarie assistenten varit sjuk vid mer än ett tillfälle.

  Nedanstående uppgifter ska bifogas ansökan.

  Uppgifter om den enskilde

  • Den sökandes(den assistansberättigade) namn, personnummer och kontaktuppgifter
  • Namn och kontaktuppgifter till ombud
  • Fullmakt att ombud får föra den enskildes talan och ansöka i dennes namn
  • Uppgifter till vilket konto ersättningen ska utbetalas
  • Uppgifter om referensnummer/organisationsnummer hos assistansanordnaren
  • Underskrift av den assistansberättigade eller dess ombud

  Uppgifter som styrker att merkostnad har uppstått

  • Uppgifter om den som varit sjuk
  • Kopia på sjukfrånvaroanmälan och/eller kopia av inlämnad tidrapport till försäkringskassan. Denna ska vara undertecknad av den assistent som varit sjuk samt av den assistansberättigade eller dess ombud. I sjukfrånvaroanmälan ska datum och arbetsdag framgå tydligt samt karensdag.
  • Tidrapport för perioden/månaden för ordinarie personlig assistent.
  • Uppgifter om vikarie
  • Den ordinarie assistentens lönespecifikation.
  • Uppgift på storlek av utbetald semestersättning under sjuklöneperioden.
  • Uppgift på storlek på utbetalda sociala avgifter, avtalsbundna kostnader och försäkringar.
 2. Dags att ansöka

  Ansökan sker via e-tjänst

  Klicka på e-tjänsten nedan, sidan öppnas i ett nytt fönster.

  Ansök via e-tjänst här
 3. Vad händer sen?

  Efter att ansökan kommit in så behandlas den. Beslut kommer via mail till angiven adress. Utbetalning av ersatt belopp sker inom tre veckor till angivet konto.