Hoppa till innehåll

Ansökan om stödinsatser enligt Socialtjänstlagen

Här ansöker du om insatserna hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, boendestöd, avlösarservice, korttidsboende eller vård- och omsorgsboende. Ansökan avser insatser enligt socialtjänstlagen.

 1. Innan du ansöker

  För att styrka ditt behov av stödinsatser kan det behövas ett intyg från din vårdcentral. För att handläggningen ska kunna hanteras så snabbt som möjligt är det bra om du skickar med ett intyg direkt med ansökan.
  Om du är osäker kan du alltid ringa till en biståndshandläggare för att rådfråga. Du når dem via Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00.

 2. Dags att ansöka

  Ansökan via blankett

  Om du saknar BankID eller inte vill ansöka digitalt kan du ladda ner blanketten nedan.
  Denna fyller du i och skickar till Vellinge kommun på adress:
  Vellinge kommun, 235 81 VELLINGE.

  Ansök här om stödinsatser via blankett

  Tänk på att du alltid kan ringa till Vellinge kommun och be att få en blankett hemskickad.

  Ansökan via e-tjänst

  För att ansöka digitalt väljer du att klicka på e-tjänsten nedan. Du loggar in med hjälp av ditt BankID.
  Om du får hjälp att ansöka av annan person behöver personen en fullmakt eller ett beslut på förordnande av god man.
  Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen kan även göras muntligen till biståndshandläggare.

  Ansök här via e-tjänst
 3. Vad händer sen?

  En handläggare kommer att kontakta dig eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.

  Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller annan instans.