Hoppa till innehåll

Sök plats i barnomsorg

 1. Innan ni ansöker

  Ni kan ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem för ert barn om ni arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig. Ni kan även ansöka om plats om ert barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver extra stöd i sin utveckling.

  Studerande föräldrar ska styrka sina studier genom att vid varje terminsstart skicka in antagningsbesked eller CSN beslut om beviljat studiemedel.

  Bor ni inte i Vellinge kommun idag men är inflyttade inom fyra månader har ni rätt att ansöka om plats för ert barn. Ansökan ska då kompletteras med en kopia av hyreskontrakt eller köpeavtal som säkerställer flytten.

 2. Dags att ansöka

  Via kommunens e-tjänst kan ni ansöka om plats hos kommunal förskola, i pedagogisk omsorg eller fritidshem. Ansökan till en fristående förskola eller fritidshem görs direkt via den verksamheten.

  Ansökan om plats kan göras hos högst tre förskolor och pedagogisk verksamhet på er ansökan. Dessa ska listas i den följd ni önskar antagning.

  När ni anger önskat startdatum, tänk då på att inskolningen tar cirka två veckor. Inskolningen startar den dag platsen börjar att gälla.

  Inloggning och ansökan sker via BankID.

  Ansök här
 3. Vad händer sen?

  De tre önskade valen om placering kan justeras utan att ansökningsdatumet ändras fram till dess att ett erbjudande om plats kommer.

  Inom fyra månader kommer barnet erbjudas en plats. I största mån det är möjligt är detta en av de förskolor, pedagogisk verksamhet eller fritidshem ni önskat. I undantagsfall kan det förekomma att ni erbjuds plats i en annan kommundel än önskat vid ansökning.