Hoppa till innehåll

Säg upp plats i barnomsorg

 1. Innan ni säger upp er plats

  Uppsägningstid för plats på förskola, pedagogisk omsorg och familjedaghem är två månader. Uppsägning av plats på fristående förskola eller fritidshem görs direkt hos verksamheten.

  När föräldrar har gemensam vårdnad men bor på olika adresser krävs det att båda föräldrarna signerar uppsägningen.

 2. Dags att säga upp plats

  Uppsägningstiden gäller från den dag uppsägningen lämnas in. Uppmärksamma att uppsägningen först lämnas in den dag båda föräldrarna har signerat uppsägningen.

  Inloggning och uppsägning görs via BankID.

  Säg upp plats
 3. Vad händer sen?

  När uppsägningen är genomförd måste den andra föräldern signera och godkänna uppsägningen inom fem dagar.

  Uppsägningstiden gäller oavsett om barnet använder platsen eller inte. Ni är skyldig att betala för platsen under hela uppsägningsperioden.