Hoppa till innehåll

Avsluta undervisning i modersmål

 1. Innan du avslutar undervisning i modersmål

  Tänk på att om ditt barn vill fortsätta vid ett senare tillfälle ska en ny ansökan lämnas in. Eftersom ditt barn går miste om kunskapsinhämtning är det vårdnadshavarnas ansvar att missade moment tas igen på egen hand.

 2. Avsluta undervisning

  Undervisningen är frivillig och kan avbrytas utan anledning.

  Inloggning och uppsägning sker via BankID. Uppsägningen ska godkännas av elevens båda vårdnadshavare för att gälla.

  Avsluta undervisning
 3. Vad händer sedan?

  Undervisningen avslutas omgående. Tidigare betyg påverkas inte. Om undervisningen avslutas under pågående termin får eleven inget betyg i modersmål för den aktuella terminen.