Hoppa till innehåll

Ansökan om tilläggsbelopp för modersmål

På den här sidan får du information om hur du ansöker om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.

E-tjänsten riktar sig till fristående verksamheter och skolor i andra kommuner. Kommunala skolor i Vellinge kommun kan inte söka tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.

Innan terminsstart ska rektor ansöka om tilläggsbelopp för de elever som är aktuella för modersmålsundervisning enligt skollag (2010:800) 10 kap 7§. En ansökan per barn per läsår gäller.

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning är 5 700 kr per elev per år (Un 2020/155).

 1. Innan du ansöker

  Innan du genomför e-tjänsten ska du ha säkrat att minst fem elever per språk och per huvudman måste vara anmälda för att undervisningen ska tilleäggsbelopp ska kunna beviljas. Det gäller inte de nationella minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, meänkieli och finska.

  Elever kan bara beviljas modersmål i högst sammanlagt sju läsår under sin skoltid. Det är du som ansökande rektor som ansvarar för att säkerställa att eleven uppfyller kraven och har grundläggande kunskaper i sitt modersmål.

 2. Dags att ansöka

  Nu är det dags att ansöka.

  Inloggning till e-tjänsten sker med hjälp av BankID.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  Efter ansökan har kommit in så behandlas den av handläggaren. Beslut meddelas från Utbildningsavdelningen i Vellinge kommun.