Hoppa till innehåll

Välkommen att skapa din anmälan

Vi vill gärna få in dina synpunkter på våra e-tjänster så att vi kan fortsätta utveckla och förbättra dem. Länk till feedbackformulär blir tillgänglig när e-tjänsten genomförts.

Feedback och synpunkter skickar du in anonymt. Är det någon e-tjänst du har problem med att genomföra eller om du behöver hjälp så kontakta Vellinge Direkt på 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se

Skickar ditt ärende...

Svenska för invandrare - anmälan

Dina uppgifter

Om du saknar fullständigt svenskt personnummer men är stadigvarande boende i Vellinge kommun kan du ansöka till SFI. Beslut om antagning tas då i samband med inskrivningssamtal. Du behöver styrka att du är bosatt i kommunen.

Exempelvis Sara Andersson

Exempelvis Bryggerigatan 7

Exempelvis Vellinge

Bakgrund
Referens
Information

Om du har flera modersmål, separera med kommatecken. Exempelvis engelska, tyska

Exempelvis spanska, franska

Har du uppehålls- / arbetstillstånd?
Kurstid
Välj de tider som passar dig

Du måste välja minst ett alternativ

Tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet

Välj högsta motsvarande utbildning