Ansök om skolskjuts

 1. Har eleven rätt till skolskjuts?

  Elever i grundskolan

  Regler för skolskjuts i Vellinge kommun

  Elever i gymnasiet

  Regler för resor och skolskjuts för gymnasieelever

 2. Dags att ansöka

  Ansökan om skolskjuts i Vellinge kommun ska göras inför varje läsår.

  Elever som går i gymnasiet behöver inte ansöka om busskort, busskortet finns att hämta på kommunhuset i Vellinge för de som uppfyller kraven.

  Inloggning och ansökan sker via BankID.

  Ansök här
 3. Vad händer sedan?

  Vid ansökan om skolskjuts inför nytt läsår meddelas, i normalfallet, beslut inom två veckor från läsårsstarten. Vid ansökan om skolskjuts under läsåret meddelas beslut inom två veckor.

  Elever som ansökt om skolskjuts har rätt att åka enligt fastställda turlistor under handläggningstiden.