Hoppa till innehåll

Anmälan till förskoleklass 2022

 1. Innan du ansöker

  Alla barn som är födda 2016 och folkbokförda i Vellinge kommun får ett brev hem om skolvalet för höstterminen 2022.

  När ni loggar in i e-tjänsten kan ni se vilken närskola ert barn tillhör. Ni kan acceptera den erbjudna platsen genom att bekräfta närskola i anmälan. Om ni önskar annan skola än den anvisade kan ni ange ett första-/andra- och tredjehandsval. Om ert barn fått plats på en fristående skola eller en skola utanför kommunen anger ni det i e-tjänsten.

  Tänk på att samtliga vårdnadshavare måste signera.

  Se till att du läst information och riktlinjer om skolvalet på Vellinge.se/dittskolval

 2. Dags att ansöka

  Krav för att du ska kunna ansöka via e-tjänsten är

  • ett fullständigt svenskt personnummer
  • att inga personuppgifter är sekretessbelagda
  • ett giltigt BankID

  Om du saknar något av detta så kan du inte använda dig av e-tjänsten. Skicka då ett mejl med dina kontaktuppgifter till skolval@vellinge.se så får du hjälp med din ansökan.

  Ansökan ska vara genomförd och signerad av elevens vårdnadshavare senast den 15 januari 2022.

  Om du har accepterat en plats i en förskoleklass i en fristående skola eller i en skola i en annan kommun så ska du meddela detta i e-tjänsten. Orsaken till det är att kommunen har krav på skolpliktsbevakning för samtliga barn som är folkbokförda i Vellinge kommun.

  Skolval. förskoleklass - anmälan
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  Ärendet behöver signeras av samtliga vårdnadshavare inom tio dagar. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När ansökan är inskickad kommer du/ni att få ett separat mail för att signera genom BankID.

  När du har slutfört e-tjänsten kommer du att kunna se ditt ärende genom att logga in på Vellinge.se/mina-sidor

  Alla ärenden kommer att hanteras av utbildningsavdelningen. Besked om vilken kommunal grundskola ditt barn tilldelats finner du under "Mina sidor" på Vellinge.se i månadsskiftet mars-april. Du som vårdnadshavare får ett mejl när beslutet är publicerat.