Hoppa till innehåll

Skolval 2021

 1. Innan du ansöker

  Alla barn födda 2015 och folkbokförda i Vellinge kommun får ett brev hem om skolvalet för höstterminen 2021.

  När ni loggar in på e-tjänsten Skolval 2021 kan ni se vilken närskola ert barn tillhör. Accepterar ni den erbjudna platsen anger ni den skolan som förstahandsval i anmälan. Om ni önskar annan skola än den anvisade ska ni ange ett första-/andra- och tredjehandsval. Om ert barn fått plats på en fristående skola anger ni det i e-tjänsten.

  Tänk på att båda vårdnadshavare måste signera.

  Se till att du läst information och riktlinjer om skolvalet på Vellinge.se/dittskolval

 2. Dags att ansöka

  Krav för att du ska kunna ansöka via e-tjänsten är

  • ett fullständigt svenskt personnummer
  • att inga personuppgifter är sekretessbelagda
  • ett giltigt BankID

  Om du saknar något av detta så kan du inte använda dig av e-tjänsten. Skicka då ett mejl med dina kontaktuppgifter till skolval@vellinge.se så får du hjälp med din ansökan.

  Ansökan ska vara genomförd och signerad av elevens vårdnadshavare senast den 15 januari 2021.

  Om ni är två vårdnadshavare så behöver båda signera e-tjänsten. När den ena vårdnadshavaren signerat anmälan så skickas ett e-post till den andra vårdnadshavaren, med uppmaning om att signera.

  Om du har accepterat en plats i en förskoleklass i en fristående skola eller i en skola i en annan kommun så ska du meddela detta i e-tjänsten. Orsaken till det är att kommunen har krav på skolpliktsbevakning för samtliga barn som är folkbokförda i Vellinge kommun.

  Ansök här
 3. Vad händer sedan?

  När du har slutfört e-tjänsten så kommer du att kunna se ditt ärende genom att logga in på Vellinge.se vid den här ikonen
  Logga in
  Ditt ärende ska ha status ”Inskickat” och då behöver du inte göra något mer.

  Alla ärenden kommer att hanteras av utbildningsavdelningen. Besked om vilken kommunal grundskola ditt barn tilldelats skickas hem till dig som vårdnadshavare genom ett fysiskt brev i månadsskiftet mars-april.