Hoppa till innehåll

Sök bidrag för skötsel av lekplatser, grönytor och vägar

 1. Innan du ansöker

  • Du som är ordförande i en samfällighet kan ansöka
  • Väglängd, vägnamn och vägbanans underlag (asfalt, grus eller dylikt) samt om det finns avstängningar eller liknande
  • Antal lekredskap på lekplatsen
  • Grönytor i form av bruksgräsmatta, långgräsytor, buskage och naturmark angivet i kvadratmeter
  • Föreningens adress och kontaktperson
  • Plusgironummer eller bankgironummer. Finns inget plusgironummer eller bankgironummer kommer utbetalning att göras till samfällighetens kontaktperson enligt kommunens rutiner för utbetalningar
  • Bifoga föreningsprotokollet på beslutet att söka bidrag
 2. Dags att ansöka

  Inloggning och anmälan sker med hjälp av BankID.

  Ansök här
 3. Vad händer sedan?

  Ansökan behandlas och efter beslut fattas så sker utbetalning till angivet konto.