Hoppa till innehåll

Sök bidrag för skötsel av lekplatser, grönytor och vägar

 1. Innan du ansöker

  • Du som är ordförande i en samfällighet kan ansöka
  • Väglängd, vägnamn och vägbanans underlag (asfalt, grus eller dylikt) samt om det finns avstängningar eller liknande
  • Antal lekredskap på lekplatsen
  • Grönytor i form av bruksgräsmatta, långgräsytor, buskage och naturmark angivet i kvadratmeter
  • Föreningens adress och kontaktperson
  • Plusgironummer eller bankgironummer. Finns inget plusgironummer eller bankgironummer kommer utbetalning att göras till samfällighetens kontaktperson enligt kommunens rutiner för utbetalningar
  • Bifoga föreningsprotokollet på beslutet att söka bidrag
 2. Dags att ansöka

  Inloggning och anmälan sker med hjälp av BankID.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  Ansökan behandlas och efter beslut fattas så sker utbetalning till angivet konto.