Hoppa till innehåll

Bidrag för skötsel av lekplatser, grönytor och vägar - nyansökan för samfälligheter

 1. Innan du ansöker

  • Du som är ordförande i en samfällighet kan ansöka
  • Väglängd, vägnamn och vägbanans underlag (asfalt, grus eller dylikt) samt om det finns avstängningar eller liknande
  • Antal lekredskap på lekplatsen
  • Grönytor i form av bruksgräsmatta, långgräsytor, buskage och naturmark angivet i kvadratmeter
  • Föreningens adress och kontaktperson
  • Plusgironummer eller bankgironummer. Finns inget plusgironummer eller bankgironummer kommer utbetalning att göras till samfällighetens kontaktperson enligt kommunens rutiner för utbetalningar
  • Bifoga föreningsprotokollet på beslutet att söka bidrag
 2. Dags att ansöka

  Inloggning och anmälan sker med hjälp av BankID.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  Ärendet behöver signeras för att vi ska kunna påbörja handläggning. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När ansökan är inskickad kommer du att få ett separat mail för att signera genom BankID.

  Ansökan behandlas och efter beslut fattas så sker utbetalning till angivet konto.