Hoppa till innehåll

Ansökan om överlåtelse av badhyttsplats

 1. Innan du ansöker

  Endast mantalsskriven person eller person, som är ägare till fastighet i kommunen, har rätt att inneha badhytt på kommunal mark.

  Det kan endast finnas en fakturamottagare även vid flera köpare. Faktura adress skall uppges i ansökan.

  Du behöver personuppgifter på samtliga säljare samt person- och adressuppgifter på samtliga köpare.

  Om ni är flera säljande parter måste alla signera överlåtelsen. Den som skickar in ansökan kommer att signera med digital bank-id. Övriga säljare måste signera skriftligen i ett dokument, som bifogas med ansökan.

  Vid överlåtelse på grund av arv skall bouppteckningen bifogas med ansökan. Om badhytten ärvs av endast ett av flera syskon, måste övriga syskon skriftligen ge sitt medgivande om det inte framgår i bouppteckningen. Det skriftliga medgivandet skall bifogas med ansökan.

 2. Dags att ansöka

  Du gör din ansökan här. Du måste ha ditt BankID i beredskap.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  Ansökan handläggs och beslutas av kommunen.

  Ni kommer att få ett mottagningsbevis när ärendet börjar hanteras av handläggare samt ett delegeringsbeslut när ärendet är färdighanterat.