Hoppa till innehåll

Avfallshantering - hämtning av grovavfall

 1. Innan du ansöker

  Fast installerad utrustning i fastighet, exempelvis värmepanna, värmepump, rivningsavfall eller sanitetsgods räknas inte som el- eller grovavfall. Detta kan lämnas på någon av Sysavs återvinningscentraler, exempelvis vid Lilla Hammars återvinningscentral i Höllviken.

  Hämtning av grovavfall sker mot en kostnad enligt avfallstaxan per tillfälle och efter beställning. Man kan beställa hämtning max en gång per månad och abonnent. Vid varje tillfälle kan max 5 kolli lämnas. Beställningar ska göras senast torsdag veckan innan hämtning via e-tjänsten.

  Grovavfallet ska vara märkt "grovavfall" och utställt vid fastighetsgräns eller annan överenskommen hämtplats. Avfallet ska vara utställt senast måndag 07.00 och hämtas veckan efter beställning. För hämtning av grovavfall kan du använda vår e-tjänst.

  Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har särskilda platser för hämtning efter överenskommelse.

 2. Dags att ansöka

  Du gör din beställning här och du behöver ha ditt BankID i beredskap.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  Ärendet behöver signeras för att vi ska kunna påbörja handläggning. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När anmälan är inskickad kommer du att få ett separat mail för att signera genom BankID.

  Din beställning handläggs och skickas vidare till underentreprenör av kundtjänst, Vellinge Direkt.

  Om du skickar en beställning före torsdag kl. 16.00 hämtas ditt grovavfall veckan efter. Om du skickar en beställning på fredagen hämtas ditt grovavfall två veckor därefter.

  Allt grovavfall skall ställas ut vid tomtgränsen där dina avfallskärl hämtas för tömning, senast måndag morgon kl. 07.00 den vecka du har hämtning. Det går inte att säga vilken veckodag (måndag-fredag) som avfallet hämtas.