Hoppa till innehåll

Avfallshantering, ansökan om uppehåll

 1. Innan du ansöker

  Uppehåll i hämtning från permanentbostad eller fritidshus medges av Vellinge kommun efter ansökan från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare. Förutsättningen för uppehåll är att permanentbostaden inte kommer att användas under en sammanhängande period av minst sex månader eller att fritidsbostaden inte används under en sammanhängande period av minst tolv månader.

  Beslut om uppehåll gäller för minst sex månader och högst tre år i taget. Önskar du fortsatt dispens måste en ny ansökan lämnas in. Det är även möjligt att avbryta en period i förtid genom att kontakta Vellinge Kommun.

  Vid behov för förlängning av dispens måste en ny ansökan göras minst en månad innan dispenstidens gått ut, annars tas en avgift ut.

 2. Dags att ansöka

  Du gör din ansökan här både om det gäller en ny eller förlängning av en pågående dispens. Du måste ha ditt BankID i beredskap.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  Du kommer att få ett mottagningsbevis när ärendet börjar hanteras av handläggare samt ett delegeringsbeslut när ärendet är färdighanterat.

  Vid uppehållets början hämtas kärlet vår entreprenör. Hämtningen debiteras och du får en faktura på detta.