Hoppa till innehåll

Avfallshantering - ansökan om uppehåll

 1. Innan du ansöker

  Ansökan om uppehåll i avfallshämtning kan sökas av fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare via kommunens e-tjänst.

  Förutsättning för att beviljas uppehåll i avfallshämtning är att bostaden kommer att vara obebodd och inte nyttjas i en sammanhängande period av minst sex månader för permanentbostad samt tolv månader för fritidsbostad.

  Från den 1 januari 2021 debiterar Vellinge kommun grundavgift i avfallsabonnemang enligt gällande avfallstaxa. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2020-11-09. Mer information angående taxor finns på kommunens hemsida.

  Här kan du läsa mer om avfallstaxan (PDF-dokument, 326 kB)

  Beslut om uppehåll gäller för minst sex månader och högst tre år i taget. Önskar du fortsatt dispens måste du lämna in en ny ansökan. Det är också möjligt att avbryta en period i förtid genom att kontakta Vellinge Kommun.

  Behöver du en förlängning av dispens måste en ny ansökan göras minst en månad innan dispenstiden gått ut, annars tas en avgift ut.

 2. Dags att ansöka

  Du gör din ansökan här både om det gäller en ny eller förlängning av en pågående dispens. Du måste ha ditt BankID i beredskap.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig teknisk nämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sen?

  Ärendet behöver signeras för att vi ska kunna påbörja handläggning. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När anmälan är inskickad kommer du att få ett separat mail för att signera genom BankID.

  Du kommer att få ett mottagningsbevis när ärendet börjar hanteras av handläggare samt ett delegeringsbeslut när ärendet är färdighanterat.

  Vid uppehållets början hämtas kärlet vår entreprenör. Hämtningen debiteras och du får en faktura på detta.