Hoppa till innehåll

Välkommen att skapa din ansökan

Vi vill gärna få in dina synpunkter på våra e-tjänster så att vi kan fortsätta utveckla och förbättra dem. Länk till feedbackformulär blir tillgänglig när e-tjänsten genomförts.

Feedback och synpunkter skickar du in anonymt. Är det någon e-tjänst du har problem med att genomföra eller om du behöver hjälp så kontakta Vellinge Direkt på 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se

Skickar ditt ärende...

Skylt för vägvisning - ansökan

Uppgifter om sökande
Är det till angiven adress som skylten ska visa vägen?
Välj
Anläggningens plats
Detaljer om anläggningen
När har anläggningen öppet?
Vilka veckodagar har anläggningen öppet?

Ange gärna om antalet besökare varierar under året och i så fall hur

stycken
stycken
Har anläggningen vändmöjlighet för bussar?
Finns det tydliga skyltar vid anläggningen?
Finns det vägbeskrivning till anläggningen på er hemsida?
Detaljer om vägvisningen
Välj servicesymbol på vägvisningen

Ange önskad placering

Exempelvis ökad trafiksäkerhet, bättre framkomlighet etc.