Hoppa till innehåll

Ansökan om vägvisning

 1. Innan du ansöker

  Ta reda på om det finns ett trafikantbehov, enbart kommersiellt intresse vägvisas ej. Vägvisningen är den sista länken i informationskedjan för en trafikant som söker ett vägvisningsmål. Därför är det av största vikt att det i inrättningens eller anläggningens egen information finns aktuella uppgifter om verksamhet, öppettider och adress/vägbeskrivning.

  Du ansöker hos väghållaren för den väg där du vill ha skylten uppsatt. Kommunen är väghållare för vägar i tätorterna medan Trafikverket är väghållare för allmänna vägar på landsbygden och för en del genomfarts- och infartsleder. Om Trafikverket är väghållare ansöker du på Trafikverkets webbplats. Om Vellinge kommun är väghållare kan du ansöka med den här e-tjänsten. Tänk på att om din ansökan beviljas så är det du som står för kostnaden för skyltningen.

 2. Dags att ansöka

  Du gör din ansökan här och du behöver ha ditt BankID i beredskap.

  Ansök här
 3. Vad händer sen?

  Ansökan handläggs och beslutas av avdelningen för gemensam medborgarservice.