Hoppa till innehåll

Ansökan om vägvisning

 1. Innan du ansöker

  Ta reda på om det finns ett trafikantbehov, enbart kommersiellt intresse vägvisas ej. Vägvisningen är den sista länken i informationskedjan för en trafikant som söker ett vägvisningsmål. Därför är det av största vikt att det i inrättningens eller anläggningens egen information finns aktuella uppgifter om verksamhet, öppettider och adress/vägbeskrivning.

  Du ansöker hos väghållaren för den väg där du vill ha skylten uppsatt. Kommunen är väghållare för vägar i tätorterna medan Trafikverket är väghållare för allmänna vägar på landsbygden och för en del genomfarts- och infartsleder. Om Trafikverket är väghållare ansöker du på Trafikverkets webbplats. Om Vellinge kommun är väghållare kan du ansöka med den här e-tjänsten.

 2. Dags att ansöka

  Du gör din ansökan här och du behöver ha ditt BankID i beredskap.

  Ansök här
 3. Vad händer sen?

  Ansökan handläggs och beslutas av avdelningen för gemensam medborgarservice.